انواع دیسک

چرا دیسک های سام آرین ماشین؟

دیسک های افست کششی سام آرین ماشین در 4 تیپ مختلف:

  • سبک مناسب تراکتورهای 65 الی 85*
  • نیمه سنگین مناسب تراکتور های 90 الی 110*
  • سنگین مناسب تراکتورهای 130 الی 180*
  • فوق سنگین مناسب تراکتورهای 180 الی 250 اسب بخار

دیسک تاندوم سوار شونده

(سری لوتوس)

دیسک تاندوم کششی

(سری فونیکس)

دیسک افست شوار شونده سبک

(سری پرو)

دیسک افست کششی و سوار شونده سبک

(سری اطلس)

دیسک افست کششی سبک

(سری آلپینا)

دیسک افست کششی نیمه سنگین

(سری فالکون)

دیسک افست کششی سنگین

(سری لایِن)

دیسک افست کششی سنگین و فوق سنگین

(سری هرکولس)