ما خـاک را میشـناسـیم

بی تردید گرانبهاترین میراث گذشتگان و ارزشمندترین سرمایه بشر در این کره خاکی منابع، آب و خاک می باشد.

خاک به عنوان سرآغاز زیست بر روی کره زمین، منبع تامین غذای انسان ها و بقا دیگر جانداران است، لذا اهمیت مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک به معنی تضمین تامین غذای کافی و سالم و تضمین چرخه با ثبات زیست به شمار می آید.

شرکت سام آرین ماشین مانا به عنوان تخصصی ترین تولیدکننده ادوات خاکورزی، خاک را میشناسد و هنر خاکورزی حرفه ای را می داند.

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

محصولات

پخش ویدیو

خاکـورزی در کشاورزی، مهمترین رکن موثر در کیفیت و بقا خـاک

خاک به عنوان سرآغاز زیست بر روی کره زمین، منبع تامین غذای انسان ها و بقا دیگر جانداران است، لذا اهمیت مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک به معنی تضمین تامین غذای کافی و سالم و تضمین چرخه با ثبات زیست به شمار می آید.

خاک زراعی که تشکیل آن حاصل چند ده هزار سال گذر زمان می باشد، نیازمند شناسایی دقیق خصایص به منظور صیانت برای بهره برداری مستمر می باشد.
کشاورزی نقطه تعامل انسان و زمین است و عملیات خاکورزی در کشاورزی مهمترین رکن موثر در کیفیت و بقا خاک زراعی می باشد.

عملیات خاکورزی صرفا زیر و رو کردن، جابجا کردن و برهم زدن شکل ظاهری نیست بلکه حفظ ساختار و دانه بندی خاک، عدم اعمال تنش مکانیکی غیر کارشناسی بر خاک، و صیانت از کیفیت فیزیکی و شیمیایی خاک می باشد.

در این راستا مهمترین اصل بهره گیری از ادوات خاکورزی تخصصی برای افزایش کیفیت خاکورزی ست.
شرکت سام آرین ماشین مانا به عنوان تخصصی ترین تولیدکننده ادوات خاکورزی، خاک را میشناسد و هنر خاکورزی حرفه ای را می داند.

حضور در بازارهای جهانی

مشتریان ما همانند محصولات ما متفاوت و برترند

آخرین اخبار و مقالات

برخی از مشتریان محصولات ما

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.