انواع زیرشکن

زیر شکنی عمیق با قابلیت زهکشی

عرض کار این وسیله بسته به توان کششی تراکتور به صورت یک شاخه تا چند شاخه میباشد. عمق کار زیرشکن های سام آرین ماشین بین 50 تا90 سانتی متر قابل تنظیم میباشید!

موارد استفاده از زیرشکن:

  • کار مداوم تراکتور و ماشینهای سنگین در سطح مزرعه
  • شخم مکرر در عمق ثابت
  • آبیاری با آب شور
  • سخت شدن طبیعی خاک در زیر لایه سطحی

زیرشکن سبک (سری رام)

🔸 زیرشکن سه شنک مناسب برای تراکتورهای ۹۰_۱۱۰ اسب بخار

🔸 زیرشکن دو شنک مناسب برای تراکتورهای ۷۰_۹۰ اسب بخار

🔸 عمق کار زیرشکن های سبک بین 50 تا 70 سانتی متر

زیرشکن نیمه سنگین و سنگین (سری اُکس)

🔸 عمق کار زیرشکن های سنگین بین 50 تا 90 سانتی متر